Disclaimer & Privacy Statement

Autobedrijf Bakkers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Uw gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt.

In ons bedrijf zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.
Wij bieden producten aan op gebied van het kopen, repareren, aanpassen en onderhoud van personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Voor de gang van zaken rondom het aanbieden van deze producten en diensten werken wij samen met externe partners.
Voorbeelden zijn onder andere verzekeraars, RDW, RDC, VWE, etc.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
• Het beoordelen en accepteren van klanten.
• Het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam, Adres, Woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Verstrekken aan derde:
Wij geven uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derde zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt deze toestemming te allen tijden intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Bewaartermijn:
Autobedrijf Bakkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist.

Rechten omtrent uw gegevens:
Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Wij kunnen logischerwijs vragen om u te legitimeren voor wij hier gehoor aan kunnen geven. Neem hiertoe contact op met ons via email of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

Wijziging van het privacy statement:
Autobedrijf Bakkers kan het Disclamer & Privacy Statment wijzigen.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om aan de AGV te blijven voldoen. Wij raden u aan om ons Disclamer & Privacy Statment regelmatig te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen.